Vad som gäller från och med den 29 september

Information om vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

rund boll med med bokstaven i

Steg fyra inleds den 29 september och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndighetens information om vad som gäller och tas bort från 29 september

Tredje dos vaccin till fler grupper, krisinformation.se

Uppdaterad