Invånare har tyckt till om Hällefors centrum

Under 2022 ska det tas fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Invånare, företagare och skolungdomar har varit delaktiga och nu är svar på medborgardialogen och synpunkter sammanställda.

Se sammanställningarna och läs om vad som händer nu samt bakgrund till projektet i länken.

Hällefors centrum – ett centrum för alla