Nyckeln Passar Fel

Teaterlinjen bjuder in till Nyckeln Passar Fel - en föreställning om ämnet NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Namnet på föreställningen är en metafor om hur man som person med NPF-problematik har mycket lättare för att känna sig malplacerad i dagens samhälle.

Alltså, att ens nyckel passar fel i samhällets lås.

Den framförs i form av blandade estetiska uttryck såsom interaktiv teater, forumspel, småscener, muntlig framställning och avslutas med en inbjudan till en kortare gemensam diskussion. Det kommer varvas mellan humor och allvar för att förmedla information och våra egna erfarenheter.

Syftet med föreställningen är att sprida medvetenhet och kunskap om NPF-problematik, samt stöd och hjälp för de som behöver det och deras anhöriga. Vi anser att det är ett relevant och viktigt ämne som fler behöver utöka sin kunskap om och uppmanar därför publiken till att delta i de interaktiva delarna samt diskussionerna.

Gratis inträde!

Tid: Tisdag 24 maj klockan 17.00–19.00
Plats: Hällefors folkhögskola, Galaxen (aulan)
Arrangör: Teaterlinjen Hällefors folkhögskola

Sidan är uppdaterad