Allemansrätten på land och vatten

Ohoj! Allemansrätten gäller på både land och vatten. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte hör till en tomt eller är fågelskyddsområde. Kom ihåg att inte störa eller förstöra och flytta på dig om den som äger bryggan behöver den.

Sidan är uppdaterad