Vattenavstängning i Bredsjö och Hjulsjö

På grund av fler underhållsarbete på ledningsnätet kommer vi att stänga av vattnet till Bredsjö 80, 84, Hjulsjö 5, 8-12, 31-33, 35, 36, 37 A-B, 38-41, 43-46, 50, 51, 53, 55, 57 måndag 2/4.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Avstängningen planeras pågå mellan 07:30 - 16:00. Vi reserverar oss för att avstängningen kan komma att pågå under en längre tid än angivet. Tappa upp extra vatten till spolning av toalett samt till matlagning innan dess. Använd inte disk- eller tvättmaskin under avstängningen då de kan skadas. Ett nödvattensläp kommer att placeras vid Kyrkan, Hjulsjö 36. Missfärgat vatten och luft i ledningarna kan uppstå när vatten släpps på igen. Spola tills vattnet blir klart. Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå på grund av detta avbrott.

Sidan är uppdaterad