Nu sopar vi upp sanden från gatorna

Just nu pågår arbetet med att sopa vintersand från körbanorna. Snö och regn kan fördröja arbetet.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla rent på trottoaren utanför ditt hus. Saknas gångbana ansvarar du även för att sopa området närmast tomtgräns, cirka 1 meter. Vi ser gärna att ni sopar ut sanden på gatan utan kvistar och löv. När körbanan är sopad är det inte tillåtet att sopa ut igen. Ni underlättar sandsopningen genom att respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksamma på vägmärkena där ni parkerar. Arbetet kan pågå även under lördagar, söndagar och kvällstid. Datumparkering gäller i vissa tätorter mellan klockan 00.00 och 06.00.

Sidan är uppdaterad