De äldres dag

Krokbornsparken

Välkomna till Krokbornsparken! Musiken står Tottes för och fiket är öppet.

Tid: Söndag 24 juli klockan 13.00–17.00
Plats: Krokbornsparken, Hällefors
Arrangör: Krokborns vänner

Sidan är uppdaterad