Satsning på psykisk hälsa i årskurs 8

Under hösten kommer alla elever i årskurs 8 få psykisk hälsa på schemat. Hällefors kommun deltar i ett pilotprojekt där unga ska få kunskap om att upptäcka psykisk ohälsa samt var man söker hjälp.

Eleverna i årskurs åtta får under hösten ta del YAM, Youth aware of mental health. Ett program där unga får kunskap att upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos andra samt om var de söker hjälp. Programmet innebär att eleverna använder sig av rollspel, där de i hög grad är med och påverkar innehållet.

YAM har visat sig kunna halvera självmordsförsök och har även minskat förekomst av självmordstankar, depression, självskadebeteende och ångest. Det har även visat sig ge positiva effekter avseende empati, klassklimat, självförtroende samt hjälpsökande.

Tanken att programmet ska vara en återkommande aktivitet som ska erbjudas alla åttondeklassare, exakt hur arbetet med eleverna kommer se ut får pilotprojektets resultat visa.

För mer information:
Jenni Remes
Samordnare psykisk hälsa Norra Örebro län
Tfn: 0587 - 81227
E-post: Jenni.Remes@nora.se