Hällefors kommun är en av landets 50 kommuner som uppfyller kraven på tillgänglig webbplats

Hällefors kommuns tillhör en av landets sju procent av offentliga aktörer som har en tillgänglig webbplats. Endast 130 av de 1 785 testade webbplatserna lever upp till kraven. Och av de 130 aktörerna är 50 kommuner.

Diplom Vinnare i Funkas inkluderingsbarometer

Diplom vinnare i Funkas inkluderingsbarometer.

Hällefors kommun arbetar ständigt med att tillgängliggöra webbplatsen även för personer med nedsatt förmåga. Webbplatsen är till för alla. Det är Laila Sandberg som är webbadministratör på Hällefors kommun som ser till att hellefors.se uppfyller kraven.

Företaget Funka undersöker årligen hur landets offentliga verksamheter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen

Läs Funkas pressrelease: Bara sju procent av offentliga aktörer har tillgängliga webbplatser