Träffar för dig som är anhörig till någon med missbruksproblematik

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik och önskar träffa andra i samma situation?

Individ- och familjeomsorgen anordnar anhörigträffar med start 8 december klockan 16:30. På första mötet bestäms kommande träffar. Träffarna äger rum på Sikforsvägen 11 i Hällefors (ingång på innergården vid Mästarnas park). Det bjuds på fika.

Läs mer om anhörigträffarna