Anhörigutbildning för närstående med psykisk ohälsa

Stödjer du en närstående med psykisk ohälsa? Under våren arrangeras en utbildning med fokus på dig som är anhörig.

Du som anhörig får ta del av teorier och studier, får tips och idéer kring att förebygga stress, uppslag till strategier för medveten närvaro. Utbildningen innehåller sex utbildningstillfällen som bygger på varandra. Du behöver kunna delta vid samtliga träffar. Din medverkan vid samtliga träffar ger dig möjlighet att prioritera dig själv och få tillfälle för socialt umgänge med andra i liknande situation.

Läs mer om anhörigutbildningen