Från istid till nutid vid Lankälven

Vi vandrar längs Lankälven och ser med utgångspunkt från älven hur naturen har förändrats sedan istiden tills idag. Det kommer handla både om spår av inlandsisen och de förhistoriska människorna liksom industrilämningar och sist men inte minst spåren vi lämnar idag med hjälp av våra projekt för återförvildning. Medtag egen matsäck. Ingen föranmälan.

Tid: Söndag 16 april 14–16
Plats: Samling vid Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan.

Sidan är uppdaterad