Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid?

Under en försöksperiod erbjuder vi dig som arbetar på obekväm arbetstid barnomsorg.

Arbetar du kväll? Från och med idag kommer vi under en försöksperiod erbjuda dig som arbetar på obekväm arbetstid barnomsorg. De tider som räknas som obekväm arbetstid är vardagar 18.30–22.30 (ej helgdagar). För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att du har ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Läs mer om vad som gäller för barnomsorg på obekväm arbetstid.