Eldningsförbud

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Därför har Länsstyrelsen beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Eldningsförbudet innebär att

  • du inte får elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.
  • du får grilla eller laga mat på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.
  • du får grilla eller laga mat på egen tomt eller utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter).

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till brott och kan stå till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten.

Läs mer information om eldningsförbudet och svar på vanliga frågor på lansstyrelsen.se/orebro.