Gymnasial lärlingsanställning

Pihlskolans restaurang- och livsmedelsprogram blir först i Sverige med att kunna erbjuda sina elever en gymnasial lärlingsanställning. Detta är möjligt genom ett samarbete med Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård som startar hösten 2023.

Eleverna kommer att läsa sitt första läsår på skolan och inför årskurs två får eleverna ansöka om gymnasial lärlingsanställning på Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård. Den gymnasiala lärlingsanställningen innebär att eleverna läser kurser på skolan samtidigt som halva studietiden genomförs på företagen. Eleverna får lön för sin insats och anställningen är reglerad i ett lokalt avtal upprättat mellan arbetsgivare, Visita och HRF.

Samarbetet mellan Pihlskolan, Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård är det första i Sverige där man erbjuder elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet en gymnasial lärlingsanställning.

Bakgrunden är att öka söktrycket till restaurang- och livsmedelsprogrammet och samtidigt underlätta rekryteringen av kompetent personal till restaurangbranschen.

Första eleverna på GLA

Se vår instagram där de första två eleverna från Pihlskolan tecknar utbildningskontrakt och anställningsavtal för gymnasial lärlingsanställning.

Pihlskolans instagram

Sidan är uppdaterad