Tyck till om utvecklingen av Hällefors centrum

Just nu arbetar vi med att ta fram en detaljplan över Hällefors centrum.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att utveckla centrum samt att tillvarata befintliga byggnader och platsers kulturhistoriska värden. Syftet är även att förtydliga förhållandet mellan allmän platsmark och kvartersmark.

Samråd
Mellan den 22 juni – 31 augusti är detaljplanen ute på samråd. Det innebär att du kan tycka till om den planerade utvecklingen och ha synpunkter på detaljplanen och utvecklingen av centrum. Synpunkter ska lämnas skriftligt via mail eller brev och innehålla namn och adress.

Du kan läsa förslaget via länken samt på Hällefors kommunhus, Hällefors bibliotek, Grythyttans bibliotek eller Stadsbyggnadskontoret, Prästgatan 6, Lindesberg

Läs mer om detaljplanen och vart du ska skicka in dina synpunkter här