Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

SCB:n vuosittainen kansalaiskysely

Hälleforsin kunnassa tehdään parhaillaan kansalaiskyselyä. Satunnaisesti valitut asukkaat ovat saaneet tietoa postitse. Oletko sinä yksi heistä? Olemme kiitollisia, jos käytät aikaasi kyselyyn vastaamiseen.

Mielipiteesi ovat tärkeitä! Kyselyn vastaukset analysoidaan, jotta nähdään, mitä Hälleforsin asukkaat pitävät tärkeänä ja miten kunnan toimintaa voidaan parantaa.

Logga Hällefors kommun

SCB:n vuosittainen kansalaiskysely

Syys- ja lokakuussa satunnaisesti valitut kuntamme asukkaat saavat SCB:ltä (Tilastollinen keskustoimisto) kirjeen, jossa heitä pyydetään vastaamaan SCB:n vuotuiseen kansalaiskyselyyn.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden käsityksiä siitä, millaista kunnassa on asua ja työskennellä. Asukkailta kysytään, missä määrin he kokevat voivansa vaikuttaa asioihin. Kyselyn avulla saadaan myös tietää asukkaiden omia arvioita kunnan palvelujen toiminnasta sekä paljon muuta arvokasta tietoa kuntien eri toimintojen kehittämistä varten.

Vastauksesi on tärkeä!
Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista, mutta mitä useampi vastaa, sitä paremmin kerätyt tiedot toimivat lähtökohtana kunnan poliitikkojen ja virkamiesten päätöksenteossa. Vastaukset analysoidaan, jotta nähdään, mitä Hälleforsin asukkaat pitävät tärkeänä ja miten toimintoja voidaan parantaa.

Kysely eri kielillä
Osallistujat voivat vastata postitettuun paperikyselyyn tai verkkokyselyyn. Paperinen kyselylomake on käännetty arabiaksi ja verkkokyselylomake englanniksi.

Keruuaika
Tämän vuoden paperikyselyjen keruuaika päättyy 3. marraskuuta ja verkkokyselyjen 7. marraskuuta. Tulokset esitellään joulukuussa.

Lisätietoja:
Mathias Brandt
0591-64125
mathias.brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad