Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Årsredovisning 2022 i korthet

Nu finns kommunens årsredovisning i korthet för verksamhetsåret 2022 att läsa.

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 27 miljoner kronor för 2022, vilket är 12 miljoner bättre än budgeterat resultat. Större investeringar har skett i ombyggnad av ventilation och tak på Formens Hus, i bygget av Hällefors Badhus samt i kommunens gatu- och VA-nät. Totalt har investeringar gjorts för 114 miljoner kronor.

Viktigare händelser under 2022:

  • Inflyttning i nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården.
  • Utredning kring en eventuell renovering och verksamhetsanpassning av Pihlskolans lokaler.
  • Fortsatt byggnation av Hällefors Badhus.
  • Totalrenovering av centralköket på Klockarhagsskolan påbörjad.
  • En familjecentralliknade verksamhet har öppnat genom ett avtal med Region Örebro län.
  • Fortsatt samverkan med Restaurang- och hotellhögskolans (RHS) i utvecklingsprojekt.
  • Beslut om en ny organisation för kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
  • Avveckling av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från årsskiftet 2022/2023. Ansvar och förvaltning av kommunens badplatser och lekplatser, skogsvård, grönyteskötsel samt lokalvård tas tillbaka i kommunens regi.
  • Påbörjat anlägga en konstgräsplan vid Hällevi idrottsplats tillsammans med Hällefors Allmänna idrottsförening (HAIF).
  • Ett gestaltningsprogram för Hällefors centrum har tagits fram.

Läs mer om de viktiga händelserna under 2022 och hela kommunens årsredovisning: Årsredovisning i korthet för verksamhetsåret 2022. Pdf, 961.6 kB.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ekonomichef Jessica Jansson.
Se kontaktuppgifter på sida om kommunens ekonomi

 

svenska sedlar