Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Sök stöd till hälsofrämjande aktiviteter

Fram till sista december kan civilsamhällesorganisationer söka stöd till att arrangera hälsofrämjande aktiviteter under 2024 - 2025.

Du som är medlem i någon civilsamhällesorganisation kan söka stöd av RF-SISU till att arrangera hälsofrämjande aktiviteter under 2024 -2025.
Aktiviteter du kan sökt stöd till ska:

  • Ha ett främjande eller förebyggande perspektiv.
  • Leda mot ökad jämlikhet i hälsa.
  • Ha en tydlig plan på hur insatsen ska finnas kvar efter att medlen är slut.
  • Utgå från ett behov hos invånarna.

Hur mycket kan varje organisation söka?
Maxbeloppet som varje organisation kan söka är 40 000 SEK per år. Det innebär att om er insats sträcker sig under både 2024 och 2025 kan ni maximalt ansöka om 80 000 SEK.

Vad får stödet användas till? Stödet kan både gå till lönekostnader för personal samt inköp av produkter eller tjänster. Maximalt tio procent av kostnaderna får vara OH-kostnader.

När måste ansökan skickas in?
Ansökningsperioden är öppen fram till 31 december 2023.

Läs mer och ansök på rfsisu.se

Svenska sedlar