Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Sök stöd för åtgärder som minska utsläppen av växthusgaser

Företagare söka stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Nu kan du som är företagare söka stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Företag få mellan 40–75 % i stöd. Exempel på åtgärder är, som du kan söka mellan den 4:e – 15:e mars:

  • byte från oljepanna till biopanna
  • tillvaratagande av restvärme
  • laddstation för elbilar
  • återvinningsåtgärder
  • produktion eller anläggande av tankstation för biogas, vätgas, biogaslastbilar
  • publika laddstationer för elbilar( söks 25:e mars - 5:e april)

Har du frågor eller vill bolla en projektidé, kontakta Länsstyrelsen så hjälper de gärna till i ansökningsprocessen.

Läs mer och ansök: www.lansstyrelsen.se