Ansökan om Hällefors kommuns bidrag till sommarlovsaktiviteter 2022

Föreningar är välkomna att söka pengar för att kunna erbjuda barn och unga sommarlovsaktiviteter mellan den 11 juni–17 augusti. Kommunstyrelsen avsätter pengar för att kunna erbjuda en bredd av kultur, fritids- och idrottsaktiviteter som attraherar många olika barns och ungas intressen.

Välkomna att söka bidrag för ett aktivt och roligare sommarlov. Maxbeloppet att söka kommer att vara 10 000 kronor och kommunen uppmuntrar just bredden av aktiviteter.

Kriterier för bidraget

Sökande förening ska:

 • vara registrerad i Hällefors kommuns föreningsregister.
 • bedriva regelbunden och permanent verksamhet samt ha sitt säte, sina medlemmar samt sin verksamhet i Hällefors kommun.
 • vara öppen för alla och präglas av demokratiska principer.
 • bedriva verksamhet i enlighet med kommunens alkoholpolitiska program.
 • anmäla aktiviteten till sommarlovsprogrammet på hellefors.se.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 • vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
 • bjuda in både medlemmar och icke medlemmar
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och deltagande.
 • marknadsföras via kommunens webbplats och finnas med i kommunens sommarlovs­program.

Ansökan och beviljat bidrag

Senast söndag 22 maj vill vi ha din ansökan. Beslut om beviljat bidrag sker skyndsamt men senast i vecka 21. Beviljat bidrag som inte använts utifrån godkänd ansökan eller om delar av bidraget inte använts, ska återbetalas!

Sommarlovsprogram med  aktiviteter

Anmälan till programmet vill vi ha senast onsdagen den 1 juni.

Anmälan om sommarlovsaktiviteter

Ansökan om bidrag

Ansökan lämnas senast 22 maj i webbformuläret nedanför.
Alla uppskattade kostnader och aktivitet
Skriv 0 där inga kostnader finns

Föreningens/organisationens konto * (obligatorisk)
Föreningens/organisationens konto
Kontaktuppgifter

kort beskrivning av aktiviteter, plats, datum, tid och ålder

Kontakt

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad