Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Samman­träden 2023

Kommunfullmäktige

31 januari, 11 april, 30 maj, 19 september, 24 oktober och 12 december.

Kommun­styrelsen

10 januari, 14 februari, 21 mars, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 10 oktober, 21 november och 19 december.

Kallelser och handlingar

Här på Hällefors kommuns webbplats hittar du information om kommunens service och verksamheter. Exempelvis skola, omsorg, kultur, fritid, bygga, bo, trafik, näringsliv och politik.