Näringslivsråd 2.0 - Nästa KLIV...

Kreativa dagar på Sävenfors Lodge tillsammans med Näringslivsrådet där företagsklimatet analyseras och diskuteras. Stor enighet om att det är näringslivet och kommunen tillsammans som skapar ett bättre företagsklimat. Vi kallar det Näringslivsråd 2.0 - och tillsammans krokar vi arm och tar nästa KLIV - ett rejält steg framåt!

Näringslivsrådets medlemmar:  Sara Staffare, ordförande i LRF:s kommungrupp och driver Bredsjö Mjölkfår, Hans Åhnberg, Kommunchef, Camilla McQuire, Näringslivschef, Annalena Järnberg, Kommunstyrelsens ordförande, Carl Johan Granqvist, ordförande i Företagarföreningen, driver även Bredsjö Mjölkfår, Vivianne Pettersson, oppositionsråd och företagare, Ulrika Englund, vice VD Kjellbergs logistik, Karl Lindkvist, VD och ägare Grythyttan Stålmöbler, Henrik Bark, ägare Takskifferspecialisten Grythyttan, Markus Lindner, HR-chef Ovako

Näringslivsrådets medlemmar: Sara Staffare, ordförande i LRF:s kommungrupp och driver Bredsjö Mjölkfår, Hans Åhnberg, Kommunchef, Camilla McQuire, Näringslivschef, Annalena Järnberg, Kommunstyrelsens ordförande, Carl Johan Granqvist, ordförande i Företagarföreningen, driver även Bredsjö Mjölkfår, Vivianne Pettersson, oppositionsråd och företagare, Ulrika Englund, vice VD Kjellbergs logistik, Karl Lindkvist, VD och ägare Grythyttan Stålmöbler, Henrik Bark, ägare Takskifferspecialisten Grythyttan, Markus Lindner, HR-chef Ovako

Näringslivsrådet består av representanter från diverse företag och fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt. Dessutom deltar kommunens ledande politiker och tjänstepersoner med ansvar för näringslivsfrågor.

Näringslivsrådet träffades för 2 dagars utbildning, dialog och diskussioner måndag till tisdag den 16-17 maj. Resultatet blev både konkreta förbättringar men även visionära tankar i planeringen för hur arbetet ska ske framåt.

En sak är alla i rådet helt eniga om - företagsklimatet är viktigt - det är företagen som skapar arbetstillfällen och de skatteintäkter som gör det möjligt för det offentliga att bedriva vård, skola och omsorg. Vi är också eniga om att det är ett gemensamt ansvar - det är näringslivet och kommunen tillsammans som skapar ett bättre företagsklimat.

Vi väljer att kalla det för Näringslivsrådet 2.0 - mycket har gjorts, både innan, men även i skuggan av en pandemi. Arbetet för att underlätta och förbättra för företagen pågår hela tiden, och enighet råder om att det inte är tal om någon omstart efter pandemin, utan snarare ett nästa steg och en rejäl uppdatering. Däremot tycker vi att steg känns lite futtigt så vi kallar det nästa KLIV - nämligen ett rejält steg framåt.

Vi tar ett stort KLIV framåt, krokar arm och tar gemensamt ansvar för att förbättra för företagen i Hällefors kommun. Det kommer kräva ihärdighet och långsiktighet och många rejäla kliv framåt, men även små steg på vägen.

Ett litet steg på vägen är att ordna företagsfrukostar, tillsammans, så framöver är det Näringslivsrådet som bjuder in och står för tema och program. Sista onsdagen varje månad med start den 31 augusti kommer frukostar att anordnas där aktuella teman behandlas och där företagen får en mer framträdande roll.

Ett långsiktigt handlingsprogram - en action-plan - som rådet väljer att kalla det presenteras på nästa näringslivsfrukost, dit alla företag bjuds in och får tycka till.