Anslagstavla samhällsbyggnadsförbundet

Välkommen till Samhällsbyggnadsförbundets digitala anslagstavla. På anslagstavlan kan du läsa vilka sammanträdes­protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos förbundet. Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Vad ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet för? Anslagstavla för Samhällsbyggnadsnämnden hittar du här Anslag av Direktionens justerade protokoll 2021-11-17 Anslag, 18 november Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora Direktionens protokoll 20211112 §128-140Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 november till och med 9 december 2021 Överklaga beslut Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad