Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Beställa intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat för Hällefors kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

  • Beställningarna av intygen behandlas i den ordning de kommer in.
  • Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.
  • Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad tid.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om bland annat hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Din A-kassa brukar begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan.

Tjänstgöringsintyg 

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Övriga upplysningar

Här kan du ange om du vill ha intyg för flera perioder och/eller annat av vikt.

Kontakt

HR-enheten, telefon 0591-641 14, 642 25

Formulär för beställning av intyg

Typ av intyg * (obligatorisk)
Typ av intygKontaktuppgifter
KontaktuppgifterAnge för vilken period intyget avser