Praktik och arbetsträning

När du kommer till arbetsmarknads­enheten har du blivit anvisad från arbets­förmedlingen, Försäkrings­kassan, individ- och familje­enheten eller SFI, flykting­mottagningen.

I första hand har samordnaren för arbetsmarknads­enheten hand om praktik och arbetsträning. Enhetens mål är att finna den snabbaste vägen till egen försörjning åt de uppdrag de får.  

Ambitionen är att du ska kunna göra en personlig stegförflyttning under tiden du är inskriven på arbetsmarknads­enheten. Detta kan göras via arbete, praktik eller studier. 

Kontakt

Karim Konjhodzic, enhetschef ekonomiskt bistånd, AME, integration
Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Benny Karlsson, samordnare arbetsmarknadsenheten Telefon: 0591-641 58
E-post: benny.karlsson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 2/1 2020 11.03.08