Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vinterväghållningen på kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark.

Uppdaterad  2/4 2019 10.53.27

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se