Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

När är det snöröjning?

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vinterväghållningen på kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark.

Uppdaterad  24/7 2018 08.02.08

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se