Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur hellefors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Hällefors kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1). Alla kända tillgänglighetsproblem beskrivs nedan.

WCAG 2.1

Problem vid användning utan synförmåga

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

...

Problem vid användning med svårigheter att läsa eller förstå

  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.
  • Länkar kan finnas i den löpande texten.

Problem med nedsatt finmotorik eller styrka

Vissa klickbara områden kan vara för små.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 23 november 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av hela hellefors.se med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering.

Senaste bedömningen gjordes i början på 2019.

Redogörelsen är uppdaterad 7/1 2020 10.32.59.

Lansering av webbplatsen

  • Webbplatsen publicerades 11 oktober 2012 .
  • Omgjord till responsiv webbplats 19 december 2013.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se