Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Paikalliset yleiset ohjeet Örebron läänin alueelle ja 50 henkilön yleisökatto

Tartuntojen leviämisen hillitsemiseksi Örebron läänissä sovelletaan nyt paikallisia yleisiä ohjeita ja 50 hengen yleisörajaa. Yleiset ohjeet tarkoittavat mm. sitä, että kaikkia läänin alueella oleskelevia kehotetaan välttämään käyntejä sisätiloissa, kuten ostoskeskuksissa ja urheiluharjoituksissa. Fyysisiä kontakteja muiden kuin samaan talouteen kuuluvien kanssa tulee välttää aina kun mahdollista.

Örebron läänissä todettujen covid-19-tapausten määrä on lisääntynyt jyrkästi viime aikoina, ja terveyden- ja sairaanhoidon kuormitus kasvaa. Laitoshoidossa olevien covid-19-potilaiden määrä on lisääntynyt, ja tartunnat leviävät erityisasunnoissa (SÄBO) asuvien ikääntyneiden joukossa. Tämän vuoksi tarvitaan lisätoimia koko maata koskevien toimien lisäksi. Kansanterveysvirasto ja Örebron läänin tartuntasuojalääkäri ovat yhteisesti päättäneet paikallisista yleisistä ohjeista, joilla pyritään estämään tehokkaammin paikallisten tartuntaryppäiden leviämistä.

Örebron läänin lääninhallitus on myös päättänyt, että yleisten kokoontumisten yleisöraja on yhä 50 henkeä.

Paikallisia yleisiä ohjeita Örebron läänissä

Paikalliset yleiset ohjeet läänin asukkaille:

  • Älä oleile sisätiloissa, kuten myymälöissä, ostoskeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, uimahalleissa ja kuntosaleilla. Välttämättömät käynnit esimerkiksi ruokakaupoissa ja apteekeissa ovat sallittuja.
  • Älä osallistu kokouksiin, konsertteihin, esiintymis-tilaisuuksiin, urheiluharjoituksiin ja kilpailuihin. Tämä ei kuitenkaan koske vuonna 2005 ja myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten urheiluharjoituksia.
  • Mikäli mahdollista, vältä fyysisiä kontakteja muiden kuin samassa taloudessa asuvien henkilöiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että juhlien järjestämistä ja niihin osallistumista sekä vastaavanlaista sosiaalista kanssakäymistä on vältettävä.

Ohje ei koske välttämättömiä lähikontakteja, kuten hoitokäyntejä ja lääkärintarkastuksia. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että jos henkilöllä on covid-19-tautiin viittaavia oireita, hänen on vältettävä kaikkia lähikontakteja muiden kanssa.

Paikalliset yleiset ohjeet Kansanterveysviraston verkkosivuilla merkitsevät seuraavaa (ruotsiksi)

Yleisten ohjeiden vaikutukset toimintoihin ja työpaikkoihin

Päätös paikallisista yleisistä ohjeista koskee myös erilaisia toimintoja, kuten myymälöitä, ostoskeskuksia, liikuntatiloja ja työpaikkoja.

Nykytilanteessa näitä ohjeita ei kuitenkaan sovelleta kouluihin. Koulut voivat halutessaan tehdä järjestelyjä tartuntojen vähentämiseksi esimerkiksi siten, että oppilaat aloittavat aamuisin eri aikoina ruuhkan vähentämiseksi julkisessa liikenteessä.

Örebron läänissä toimijoiden tulee tehdä järjestelyjä, joiden avulla jokainen voi noudattaa yleisiä ohjeita covid-19-tartuntojen levitessä paikallisesti.

  • samanaikaisten kävijöiden määrä minimoidaan
  • sovelletut aukioloajat
  • toimija tarjoaa digitaalisia vaihtoehtoja

Toimijan sovelletut aukioloajat voivat tarkoittaa aikojen siirtämistä tai lisäämistä siten, että tartuntojen leviäminen minimoidaan. Toiminnassa voidaan käyttää myös järjestelmää, joka näyttää, milloin riski tartuntojen leviämiseen on suurin tai milloin käyntejä paikan päällä on syytä välttää. Lisäksi voidaan ilmoittaa, kuinka monta kävijää tiloissa saa olla samanaikaisesti.

Toimijat voivat myös pyrkiä ohjaamaan käyntejä vähemmän ruuhkaisiin aikoihin tai tarjota digitaalisia vaihtoehtoja. Toimijoiden tulee myös tiedottaa, ettei koko perheiden tai muiden seurueiden pidä tehdä käyntejä yhdessä, ellei se ole välttämätöntä. Mukana seuraaville lapsille voidaan myös tarjota aktiviteetteja ulkotiloissa.

Örebron läänissä työnantajien tulee ryhtyä toimiin, joiden avulla työntekijät pystyvät seuraamaan yleisiä ohjeita covid-19-tartuntojen paikallisen leviämisen aikana. Toimet voivat olla seuraavanlaisia:

  • kehottaa henkilöstöä kotoa tehtävään etätyöhön
  • lisätä edellytyksiä työskentelyyn kotoa käsin
  • työmatkat, konferenssit ja muut fyysiset tapaamiset siirretään myöhempään ajankohtaan

Tärkeintä on, että työpaikoilla edistetään mahdollisuuksia kotona tehtävään työskentelyyn tai joustavaan työaikaan, jolloin työntekijät voivat välttää matkustamista julkisessa liikenteessä ruuhka-aikaan, jota paikalliset yleiset ohjeet koskevat.

Muutosasetus HSLF-FS 2020:50, Ruotsin kansanterveysviraston määräykset ja yleiset ohjeet, jotka koskevat kaikkien vastuuta covid-19-tartunnan ehkäisemisestä jne. (Ruotsin kansanterveysviraston verkkosivusto) (Ruotsiksi)

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä on 24.11.2020 ja aikaa voidaan pidentää.

50 henkilön yleisörajaa jatketaan Örebron läänissä

Örebron läänin lääninhallitus on päättänyt jatkaa 50 hengen yleisörajaa läänissä. Poikkeuksena tästä ovat yleiset kokoontumiset ja yleisötilaisuudet, jotka järjestetään ravintoloissa ja muissa anniskelupaikoissa.

Sidan är uppdaterad 4/11 2020 14.18.42