Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Peruskoulun covid-19-tautia koskevat ohjeet

Hälleforsin kunnan koulut ovat aiemmin tiedottaneet huoltajille covid-19-tautia koskevista suosituksista, jotka Kansanterveysvirasto, alueen tartuntasuojayksikkö ja Kouluvirasto antoivat 2. marraskuuta 2020. Nämä suositukset ovat voimassa.

Koulu haluaa kuitenkin tarkentaa peruskoululaisille annettuja ohjeita. Kaikki päätökset, jotka koskevat koulujen toimintatapoja covid-19-taudin yhteydessä, on tehty yhteisesti koulutoimen johtoryhmässä kuulemalla Örebron läänin alueen edustajia sekä alueen muiden koulujen edustajia ja ottamalla huomioon Kansanterveysviraston ja Kouluviraston suositukset.

Peruskoulu ja muut pakolliset koulumuodot ovat tärkeitä lasten ja nuorten terveydelle. Sen vuoksi on luotava tasapaino lasten ja nuorten koulutustarpeiden ja -oikeuksien sekä sovellettavien tartuntasuojatoimien välille. Nykytiedon mukaan lapset saavat useimmiten lieviä oireita sairastuessaan covid-19-tautiin, eikä koulutoiminnan ole havaittu lisäävän tartuntojen leviämistä.

Koulun henkilökunnan ei ole myöskään todettu sairastuneen covid-19-tautiin muita ammattiryhmiä useammin.

Kouluvelvollisuus on voimassa – kaikkien terveiden, oireettomien oppilaiden tulee käydä koulussa.

Jos oppilaan perheenjäsenellä on testillä todettu covid-19-tauti, oppilas voi tulla kouluun, jos hänellä ei ole oireita. Koulu antaa kuitenkin tukea huoltajalle, joka haluaa pitää lapsensa kotona, silloin kun perheessä on todettu tartunta. Poissaoloa ei merkitä luvattomaksi, mutta huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta ja opetusmateriaalin noutamisesta.

Koulun työntekijöiden (aikuisten), joilla on tartunnan saanut perheenjäsen, on jäätävä kotiin ja tehtävä covid-19-testi viiden vuorokauden sisällä.

Kotiopetusta ei tarjota huolestuneisuuden perusteella.

Kouluopetuksesta pois jäävät terveet oppilaat rekisteröidään luvattomasti poissaolleiksi, ja koulu noudattaa poissaolokäytäntöjä, joiden mukaan pidemmän luvattoman poissaolon jälkeen koulu tekee ilmoituksen sosiaalipalveluun sosiaalipalvelulain 14. luvun 1 §:n nojalla.

Riskiryhmään kuuluvia oppilaita tai huoltajia varten voidaan tehdä erityisjärjestelyjä keskustelemalla rehtorin kanssa.

Jos oppilailla, huoltajilla tai henkilökunnalla ilmenee vähäisimpiäkin covid-19-tautiin viittaavia oireita, he eivät saa olla koulussa.

Oppilaat, joilla ilmenee oireita koulupäivän aikana, lähetetään kotiin.

Oppilaiden tai työntekijöiden on tehtävä covid-19-testi, jos oireet kestävät yli vuorokauden.

Information om testning på 1177.se. Testi on maksuton. Jos henkilöllä todetaan testissä covid-19-tauti, hänen on pystyttävä kotona vähintään seitsemän vuorokautta oireiden ilmaantumispäivästä. Lisäksi henkilön on oltava vähintään kaksi vuorokautta kuumeeton ja hyvävointinen.

Jos testi on negatiivinen, henkilö voi palata töihin, kouluun tai muihin aktiviteetteihin heti, kun hän tuntee itsensä terveeksi ja virkeäksi ja on kuumeeton.

Sairauden vuoksi kotiin jääneet oppilaat ilmoitetaan poissaoleviksi päivittäin Infomentorissa, ja huoltaja vastaan oppilaan opiskelusta, yhteydenpidosta kouluun ja opiskelumateriaalin noutamisesta.

Ehkäiseviä toimia tartuntojen leviämisen estämiseksi kouluissa on otettu käyttöön:

 • Huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle tiedotetaan covid-19-tautia koskevista suosituksista ja ehkäisevistä toimista.
 • Tiedotetaan ja järjestetään käsienpesu wc-käyntien ja välituntien jälkeen sekä ennen lounasta.
 • Pöydät, kosketuspinnat ja opetuksessa/luokassa käytettävät välineet/työkalut puhdistetaan entistä useammin.
 • Jonoissa noudatetaan turvavälejä, jonojen muodostumista vältetään. Turvavälit merkitään.
 • Kaikki istuvat luokkahuoneissa erillään toisistaan.
 • Henkilöstön fyysisissä kokoontumisissa on enintään 10 osanottajaa.
 • Oppilasryhmiä ei yhdistellä, ja eri luokkien oppilaista koostuvissa ryhmissä on enintään 10 henkeä ja turvavälejä pyritään noudattamaan.
 • Kokoukset pidetään ensisijaisesti digitaalisina, esim. työpaikkakokoukset (APT), ulkoiset kokoukset.
 • Opettajat voivat työskennellä kotona oppilaiden koulupäivän ulkopuolisena työaikana.
 • Ruokailijat sijoitetaan mahdollisimman kauas toisistaan ruokasaleissa.
 • Lukiolaiset noutavat ruokansa ja syövät Pihlskolanissa, jotta peruskoululaisilla olisi väljemmät tilat.
 • Juomalasia täytettäessä otetaan uusi lasi.
 • Liikuntatunnit pidetään ulkona sään salliessa ja kontaktilajeja vältetään.
 • Huoltajat tai ulkopuoliset eivät saa tulla kouluun, ilman että tapaaminen on sovittu etukäteen.
 • Lasten noutaminen ja jättäminen tehdään ulkotiloissa tai sisäänkäynnin/vaatenaulakoiden luona.
 • Matkustaminen on kielletty henkilökunnalta ja oppilailta.
 • Covid-19-taudin oireiden ilmetessä henkilö lähetetään kotiin.
 • Koulu antaa tukea huoltajalle, joka pitää lapsensa kotona perheenjäsenen sairastuttua todettuun covid-19-tautiin, eikä oppilasta rekisteröidä luvattomasti poissaolleeksi.

Koulut noudattavat jatkuvasti viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia sekä päivittävät jatkuvasti toimenpiteitään ja tiedotustaan. Edellä mainittua sovelletaan toistaiseksi.

Koulun johto
Hälleforsin kunnan peruskoulut

Sidan är uppdaterad