Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Är du intresserad av ett uppdrag inom LSS som kontaktperson eller ledsagare för barn, ungdomar eller vuxna personer med funktionsnedsättning?

Galaxen dagverksamhet

Att vara kontaktperson fungerar som ett vänskapsförhållande.

Vänskapen minskar den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när någon har en funktionsnedsättning.

Du underlättar för personen med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.

Du får ett arvode och en omkostnadsersättning enligt de regler som finns.

Din uppgift som ledsagare är att följa med på respektive aktivitet och ge stöd utifrån personens individuella behov.

Personen med funktionsnedsättning får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice per månad.

Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att vara kontaktperson eller ledsagare. Däremot är det nödvändigt med ett stort personligt engagemang och intresse för att hjälpa
och stötta andra människor.

Intresseanmälan för uppdrag inom LSS

Är du intresserad av att söka och vill veta mer, ta kontakt med:

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef LSS
Telefon: 0591-643 29
eva.kuusisto@hellefors.se