Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Begränsad framkomlighet på Stationsvägen i Hällefors

Stationsvägen Hällefors

Under vecka 45-48 pågår beläggningsarbeten på Stationsvägen i samband med den ombyggnation som sker. I och med detta så kommer det råda begränsad framkomlighet.