Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors grundskola klättrar i ranking

Elever Photo by rawpixel.com from Pexels

Hällefors placerar sig på 99 plats vad gäller grundskolans ranking 2018 – innebär en klättring på 125 platser. År 2015 låt kommunen på 283 plats.

I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå.