Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors har högst andel behöriga till gymnasiet i länet

85,5 procent av niorna i Hällefors har behörighet till gymnasiet läsåret 2018/2019.

Artikel på SVT.se – Hällefors har högst andel gymnasiebehöriga niondeklassare i länet

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se