Hällefors har högst andel behöriga till gymnasiet i länet

85,5 procent av niorna i Hällefors har behörighet till gymnasiet läsåret 2018/2019.

Artikel på SVT.se – Hällefors har högst andel gymnasiebehöriga niondeklassare i länet