Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg

Kommunfullmäktige antog den 24 april 2018 Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg och planen vann laga kraft 29 maj 2018.

Översiktlig planering i Hällefors