Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hjälp till att göra Hällefors kommun bättre!

Torget Grythyttan

Vad tycker du om att bo och leva här? Dina åsikter om kommunen är viktiga för oss. Hoppas du vill vara med att utveckla Hällefors kommun!

Under hösten 2019 får 800 slumpvis utvalda invånare i Hällefors kommun möjlighet att besvara kommunens medborgarundersökning som görs via Statistiska centralbyrån (SCB). Det finns möjlighet att besvara enkäten i pappersformat eller använda webbenkäten.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Hur invånarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur invånarna upplever kommunens verksamheter.
  • Hur invånarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen.

Sista dag för att skicka in enkäten med post är 29 oktober.

Sista dag för att besvara webbenkäten är 4 november klockan 13.

Logga in på webbenkäten

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Desto fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med. Därför hoppas vi att du tar dig tid att svara på enkäten.

2019-08-22 SCB:s pressmeddelande om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen 2016

Av SCB:s urval av 600 personer i åldrarna 18–84 år svarade 42 % av Hällefors kommuns invånare på enkäten.

Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se