Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hjälp till att göra Hällefors kommun bättre!

Torget Grythyttan

Vad tycker du om att bo och leva här? Dina åsikter om kommunen är viktiga för oss. Därför har vi valt att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgar–undersökning. Hoppas du vill vara med att utveckla Hällefors kommun!

Under hösten 2019 kommer 800 slumpvis utvalda invånare i Hällefors kommun få möjlighet att besvara SCB:s medborgarundersökning. Det finns möjlighet att besvara enkäten i pappersformat eller använda webbenkäten.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre delar:

  • Hur invånarna upplever kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur invånarna upplever kommunens verksamheter.
  • Hur invånarna upplever möjligheten till inflytande i kommunen.

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Desto fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med.

Medborgarundersökningen 2016

Av SCB:s urval av 600 personer i åldrarna 18–84 år svarade 42 % av Hällefors kommuns invånare på enkäten.

Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2016

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se