Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skolstart hösttermin 2019

Tisdag 20 augusti hälsas grundskolans och gymnasiets elever tillbaka till skolan igen.

Skolstart hösttermin 2019

Klockarhagsskolan årskurs F–9

 • 20/8 klockan 8. 30 börjar höstterminen på Klockarhagsskolan.
 • Elever i förskoleklass samlas utanför förskolans lokaler, där förskolepersonalen tar emot.
 • Elever i årskurs 1–3 samlas utanför Linjalen, där de träffar sina klassföreståndare.
 • Elever i årskurs 4–9 samlas på skolgården mellan Vinkel och Linjalen, där de träffar sina klassföreståndare och rektorerna hälsar välkomna.
 • Skolskjutsar går hem från klockan 11.

Grythyttans skola F–6

 • 20/8 klockan 8 börjar höstterminen på Grythyttans skola.
 • Klassföreståndarna tar emot på skolgården och därefter samling i respektive klassrum.
 • Denna första dag slutar vi klockan 10.
 • Skolskjutsar går hem klockan 10.10.

Pihlskolan

 • 20/8 klockan 9 börjar höstterminen på Pihlskolans gymnasium.
 • Årskurs 1 samlas i Gröna rummet för upprop.
 • Årskurs 2 och 3 träffas i klassrum enligt schema som finns uppsatt på dörrarna. Gymnasiet går heldag.


Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se