Information om det nya Coronaviruset 2019-nCoV

Region Örebro län

I början av året upptäcktes ett nytt coronavirus 2019-nCoV med koppling till staden Wuhan i provinsen Hubei i centrala Kina. Antal fall som rapporterats smittade ökar kontinuerligt. Majoriteten av dessa är från staden Wuhan, men fall har även rapporterats från andra kinesiska storstäder och andra länder.

Källan till smittan har ännu inte identifierats. De första fallen som insjuknade hade dock koppling till en fisk- och djurmarknad i Wuhan. Viruset kan spridas mellan människor, men sannolikt krävs nära kontakt. Region Örebro har riktlinjer för att hantera personer som är misstänkt smittade med det nya coronaviruset.

När ska man misstänka och ta prov för 2019-nCoV?

Person med akut luftvägsinfektion eller feber över 38 grader i kombination med luftvägssymtom och som insjuknat inom 14 dagar efter utresa från område med pågående smittspridning, vilket i nuläget omfattar staden Wuhan i Hubei-provinsen, ska kontakta sjukvården för vidare bedömning och provtagning.

Uppdaterad information och riktlinjer kring hantering av misstänkta fall inklusive hygienriktlinjer, samt kontaktvägar vid frågor finns på Smittskyddsenhetens sida. Smittskyddsenheten

Smittskydd Örebro följer kontinuerligt information från Folkhälsomyndigheten, Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, samt WHO (World Health Organization).

Gunlög Rasmussen
Smittskyddsläkare

Uppdaterad 31/1 2020 08.11.01