Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Mycket stor brandrisk i Örebro län

Brand skog

Hög spridningsrisk, torrt i marken samt hårda vindar gör att Länsstyrelsen bedömer brandrisken till 5E idag.

Brandrisken värderas i en femgradig skala 1–5 där 5 anger det högsta värdet.

Brandrisk 1 – Mycket liten brandrisk
Brandrisk 2 – Liten brandrisk
Brandrisk 3 – Normal brandrisk
Brandrisk 4 – Stor brandrisk
Brandrisk 5 – Mycket stor
Brandrisk 5E – Mycket stor brandrisk, extremt torrt