Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Nya skolan vid Klockarhagsskolan invigd

bandet knyts rektangeln klockarhagsskolan

Idag 6 september invigdes nya skolbyggnaden Rektangeln vid Klockarhagsskolan. Eleverna själva har röstat fram namnet på byggnaden. Bandet knöts av kommun­styrelsens ordförande Annalena Järnberg tillsammans med två av eleverna på skolan.

Verksamheten har under augusti månad 2018 flyttat in i den nybyggda skolbyggnaden. Där ryms åk 5 och åk 6 tre paralleller. Den nya skolbyggnaden är en modulbyggnad som hyrs av Parmaco AB.

Klockarhagsskolan är centralt belägen i Hällefors tätort på skolan går elever från f–åk 9 i nu 4 skolbyggnader på skolområdet. Placeringen och närheten till Hällevi idrottsanläggning, bibliotek
och friluftsområdet Hurtigtorpet ger möjligheter till samarbete och variation i den dagliga verksamheten.