Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Eldningsförbud i hela Örebro län!

Brand skog

Denna föreskrift träder i kraft 2018-07-03 kl. 08.00 och gäller tills vidare.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) att förbjuda all eldning utomhus.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Upplysningar om när förbudet hävs lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 019-18 99 05, av Länsstyrelsen i Örebro län eller den lokala räddningstjänsten

Regional lägesbild om torkan måndagen den 16 juli klockan 15PDF