Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet

vatten som droppar

I Brunnsarkivet lagras uppgifter om landets brunnar, vilket är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Information om Brunnsarkivet

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se