Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning (TFÖ 2020) där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Mer information om TFÖ 2020

Uppdaterad 10/1 2020 08.23.01