Turistbyrån har övergått i kommunal regi

Idag den 1 oktober så välkomnar vi Maria Dahlqvist till Hällefors kommun. Maria kommer att tillsammans med Emil Lundkvist att arbeta med turism och turism­utveckling i Hällefors kommun, en del av Destination Bergslagen.

Turistinformationen kommer tills vidare att finnas i kommunhuset. Vi kommer de närmaste veckorna att jobba med att hitta en bra och funktionell plats för turistinformationen. Turist­informationen kommer att vara obemannad, men personlig service erbjuds vintertid via telefon.

Uppleva och göra