Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Granskning pågår 24 juni–29 juli 2019. Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan–Hällefors.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnads­förvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2018–1202. Synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast 29 juli 2019.

Samrådshandlingar

Planhandlingarna finns även att läsa på Kommunhuset Sikforvägen 7 och Hällefors bibliotek Centrumhuset Stationsvägen 1

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se