Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Företagarfrukost

Gabriela Kloth

Onsdag 29 mars klockan 07.30–09.00 på Café Christina i Hällefors

Hoppas att du har möjlighet att komma och ta gärna med dig en företagare till!

Anmälan genom detta webbformulär.

Program

  • Presentation och nuläge i kommunen. Tommy Henningsson tf Kommunchef
  • UTSIKT 2017 Handelskammaren Mälardalens event mot Framtiden. Mia Ström, projektledare Handelskammaren Mälardalen.
  • Företagspresentation, Mjödhamnen AB, Johan Pihl VD
  • Företagsklimatklivet, återkoppling från arbetet för med ett förbättrat företagsklimat. Kommunstyrelsens ordförande bjöd in Näringslivsrådet, fler företagare, politiker och tjänstemän under ledning av Svenskt Näringsliv och Business Region Örebro till ett lunch till lunch arbete den 15 -16 februari.
  • Vill ditt företag spara pengar på energieffektivisering? Möjligheter
    presenteras av Päivi Lehtikangas Utvecklingsledare, Region Örebro län.
  • Vad händer i nätverk och organisationer i Hällefors och i regionen? Företagsföreningen i Hällefors, NyföretagarCentrum, Bergslagens Handelskammaren AF med flera.
  • Presentation medborgarlöften, Kenneth Sundkvist, polisen.