Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Sök företagsstöd för energikartläggning senast 30 april

tulpaner

 Fram till 30 april 2019 kan små och medelstora företag ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning, dock högst 50 000 kronor.

Energimyndigheten

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se