Barn och utbildning

Våra medborgare i kommunen ska ges likvärdiga förut­sättningar för ett livslångt lärande. Alla ska få möjlighet att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som ger handlings­frihet och ett rikt liv.

Förskolan Lärkans första spadtag
Porträtt Tina Lanefjord

Kontakt

Tina Lanefjord, skolchef
Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Sidan är uppdaterad