Barn och utbildning

Förskolan Lärkans första spadtag

Våra medborgare i kommunen ska ges likvärdiga förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla ska få möjlighet att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som ger handlings­frihet och ett rikt liv.

Tina Lanefjord februari 2015

Kontakt

Tina Lanefjord, skolchef Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 27/11 2020 07.21.03