Viktig information till allmänheten

Rubrik

Innehållet

Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Barn och utbildning

Förskolan Lärkans första spadtag

Våra medborgare i kommunen ska ges likvärdiga förutsättningar för ett livslångt lärande. Du ges möjlighet att skaffa dig de kunskaper och färdigheter som ger handlingsfrihet och ett rikt liv.

Ansvarig för sidan är

Uppdaterad 30/10 2017 11.23.06