Barn och utbildning

Förskolan Lärkans första spadtag

Våra medborgare i kommunen ska ges likvärdiga förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla ska få möjlighet att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som ger handlings­frihet och ett rikt liv.

Porträtt Tina Lanefjord

Kontakt

Tina Lanefjord, skolchef Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 10/12 2020 10.42.42