Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolans elevhälsa och omfattar tre skolsköterskor och en skolläkarkonsult.

EMI arbetar hälsofrämjande och förebyggande främst med:

  1. hälsobesök och vaccinationer.
  2. mottagningsarbete.
  3. att stå för den medicinska kompetensen vid elevhälsoteamsmöten.
  4. att bedriva arbetsmiljöarbete.
  5. att tillsammans med barn och dennes vårdnadshavare samverka vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som är ett skydd för barn och vårdnadshavares integritet.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se