Uppsägning av plats på förskola

Uppsägningstiden för platser på förskola är en månad. Avgiftsfri allmän förskola är 15 timmar per vecka. Alla fält med * är obligatoriska.


Vårdnadshavare 2:s uppgifter ska alltid fyllas i om två vårdnadshavare finns


Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av myndighetsutövning. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Sidan är uppdaterad